V roce 2016 byl realizován dotaèní projekt JMK, jehož využití naleznete ve zprávì: zde.

2. oddíl - www.2blansko.skauting.cz I 3. oddíl - www.3blansko.skauting.cz I 9. oddíl - www.9oddil.skauting.cz I 8. oddíl - www.davar.cz

 

design by SID copyright 2008